NA CO SE SOUSTŘEDÍME?


  • PŘÍTOMNOST NEGATIVNÍCH EMOCÍ, HNĚVU, VZTEKU APOD.

  • ÚROVEŇ STRESU BĚHEM HOVORU

  • MÍRA SCHOPNOSTI KOMUNIKACE A VCÍTĚNÍ SE “DO ZÁKAZNÍKA“

  • UKAZATELE SLEDUJÍCÍ ÚNAVU A NÍZKOU ENERGII

  • SYNDROM VYHOŘENÍ OPERÁTORA

Analýza operátorů image